top of page

URMEDISIN

Ur. Først. Opprinnelig. Naturgitt. Sjamanisme, urmedisin, steinalderpsykologi, eller Vill Medisin.

Ord som kan gi ulike vinklinger på disse gamle kunstene.

Men for å å lære hva dette er, trengs direkte erfaring. Følt viten, noe som går bak og forbi tanken. 

Erfaringer må fordypes, utvikles, berikes. Erfart kunnskap kan ikke stagnere, den må være levende, fornyes. Underveis skjønner man mer av mekanismene som virker. Å lære å lære. Gradvis får kunnskapen liv. Slik blir det - over tid - Levende Kunnskap.

Sjamanisme er samlebetegnelse på åndelighet som fins i lignende, men unike former på alle kontinenter. Det omtales som "de eldste kjente metodene for healing, innsikt og ekstase."

Urmedisin: Welcome
66276819_1070191096521801_4927828068480843776_o.jpg
Urmedisin: Quote
bottom of page