top of page
Søk

LANDSKAP ER MENING

Landskap er Mening for det plasserer oss i en sammenheng. I møtet mellom Natur og Sinn fødes mytologi. Mytologien er eldgammel og...

DOING THE WORK OF THE BUDDHA

Life. Breath. Awareness These are magical charged words. These words are filled with power. The same power which is within your own...

Meditation – becoming the Seer

Being Still, Quiet Retreating into oneself like a turtle pulling it`s limbs back into the shell Being still. Seeing the mind. The mind is...

En beskrivelse av tilnærming

Drivkraften bak dette er ikke å fremme en -isme, doktrine eller religion av noe slag. Det er heller ønsket om å forstå Natur og...

Det som virker

Sjamanismen er dansen mellom tingenes enhet og mangfoldets utfoldelse

Ordsmie: Blog2
bottom of page