Søk

Meditation – becoming the Seer

Being Still, Quiet Retreating into oneself like a turtle pulling it`s limbs back into the shell Being still. Seeing the mind. The mind is...

En beskrivelse av tilnærming

Drivkraften bak dette er ikke å fremme en -isme, doktrine eller religion av noe slag. Det er heller ønsket om å forstå Natur og...

Det som virker

Sjamanismen er dansen mellom tingenes enhet og mangfoldets utfoldelse