portrett%20m%20tromme_edited.jpg

Jeg ser på meg selv er som «en som praktiserer» - en som øver og utøver. Praksisen er en form for balansering, og naturen er utgangspunkt, arbeidsform og metode. Praktisk, utøvd åndelighet. For å utøve dette trengs læring, øvelse og kvalifisert veiledning. 

Etter mange års erfaring, spør jeg først og fremst meg selv. Det inkluderer likevel å være i kontakt med folk med kunnskaper og realiseringer. Å fortsette å lære, alltid. Et bredt nettverk av venner og kolleger er viktig. 

Min introduksjon til sjamanismen kom seint på 90-tallet. Fra august 2002 mer dyptgående læring med Ailo Gaup.

Første gang på en utesitting. Dette er et begrep fra gammel norrøn tradisjon, og handler om å tilbringe tid i natur og villmark og "å bruke naturen som speil».  

I sjamanismen kan det menneskelige mangfoldet speile seg over et stort spekter. Et bilde på dette er mytologienes forestilling om et gigantisk tre som "går gjennom alle verdnene".